Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch dao động điện từ có tần số f = 5 MHz, tốc độ ánh sá

Một mạch dao động điện từ có tần số f = 5 MHz, tốc độ ánh sá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch dao động điện từ có tần số f = 5 MHz, tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m /s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn