Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và i là điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có :  ({{{i^2}} over {I_0^2}} + {{{u^2}} over {U_0^2}} = 1 Rightarrow {i^2} = I_0^2left( {1 - {{{u^2}} over {U_0^2}}} right) = {C over L}U_0^2left( {1 - {{{u^2}} over {U_0^2}}} right) = {C over L}left( {U_0^2 - {u^2}} right))

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn