Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 5(mH)

Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 5(mH)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 5(mH) và một tụ điện xoay không khí gồm 19 tấm kim loại đặt song song đan xen nhau. Diện tích đối diện giữa hai tấm 3,14 (cm2) và khoảng cách giữa hai tấm liên tiếp là 1mm. tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 (m/s). Bước sóng điện từ của mạch phát ra là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn