Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1mH và m

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1mH và m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện có điện dung 0,1μF. Tần số riêng của mạch có giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=> đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn