Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 0,4 mH

Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 0,4 mH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 0,4 mH và tụ có điện dung C = 4 pF. Chu kì dao động riêng của mạch dao động là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn