Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cả

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12.cos(2000t) ( i tính bằng A, t tính bằng s). Tính độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ vào thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng  một nửa cường độ hiệu dụng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: (omega  = {1 over {sqrt {LC} }} Leftrightarrow C = {1 over {L.{omega ^2}}} = {1 over {{{50.10}^{ - 3}}{{.2000}^2}}} = {5.10^{ - 6}}) (F)

Áp dụng công thức liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại và hiệu điện thế cực đại: ({U_0} = {I_0}sqrt {{L over C}} )

Thay số vào ta có: ({U_0} = 0,12sqrt {{{{{50.10}^{ - 3}}} over {{{5.10}^{ - 6}}}}}  = 12) V

Áp dụng công thức độc lập về thời gian giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế tại thời điểm cường độ dòng điện bằng một nửa cường độ hiệu dụng ta có :

({left( {{u over {{U_0}}}} right)^2} + {left( {{i over {{I_0}}}} right)^2} = 1 Leftrightarrow {left( {{u over {{U_0}}}} right)^2} + {left( {{{{1 over 2}.{{{I_0}} over {sqrt 2 }}} over {{I_0}}}} right)^2} = 1 Leftrightarrow left| u right| = {U_0}sqrt {{7 over 8}}  = 12.sqrt {{7 over 8}}  approx 11,2V) 

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn