Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch điện kín gồm một biến trở thuần R  nguồn điện

Một mạch điện kín gồm một biến trở thuần R  nguồn điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch điện kín gồm một biến trở thuần (R),  nguồn điện không đổi có suất điện động (E),  điện trở trong (r = 8Omega ). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên biến trở theo (R)  như hình vẽ bên. Giá trị của ({R_1}) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật Ôm: (I = dfrac{E}{{r + R}})


Công suất tiêu thụ trên biến trở: (P = {I^2}R)

Giải chi tiết:

Công suất tiêu thụ trên biến trở:

(P = {I^2}R = {left( {dfrac{E}{{r + R}}} right)^2}.R)

Từ đồ thị ta thấy khi  (R = {R_1}) và  (R = 12,8Omega ) thì công suất tiêu thụ trên biến trở có cùng giá trị.

Ta có:

(begin{array}{*{20}{l}}{{{left( {dfrac{E}{{8 + {R_1}}}} right)}^2}.{R_1} = {{left( {dfrac{E}{{8 + 12,8}}} right)}^2}.12,8}\{ Leftrightarrow dfrac{{{R_1}}}{{{{left( {8 + {R_1}} right)}^2}}} = dfrac{{12,8}}{{{{left( {8 + 12,8} right)}^2}}} Rightarrow {R_1} = 5Omega }end{array})

Chọn D.

Ý kiến của bạn