Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp

Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một điện trở thuần. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có biểu thức u_{d}=220cos(100pi t+frac{pi }{6}) (V). Biết rằng tại thời điểm mà điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 120 V thì điện áp giữa hai đầu điện trở thuần là 335,3 V.Biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Ta có U0L=220V, uL=120V, uR=335,3 V

Điện áp hai đầu cuộn thuần cảm vuông pha với điện áp hai đầu điện trở

=>  => U0R = 400 V

uR chậm pha hơn uL một góc =>

=> biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở là

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn