Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết đi

Một mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tính tần số dao động điện từ tự do của mạch


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

({I_0} = {Q_0}.omega  Leftrightarrow omega  = {{{I_0}} over {{Q_0}}} = {{{{62,8.10}^{ - 3}}} over {{{10}^{ - 8}}}} = {62,8.10^5} Rightarrow f = {omega  over {2pi }} = {10^6}) Hz 

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn