Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 1034m và chiều

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 1034m và chiều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10,34m và chiều rộng là 5,7m. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn (làm tròn đến hàng đơn vị).  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.


Muốn tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).


Chú ý làm tròn số.         

Giải chi tiết:

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: (left( {10,34 + 5,7} right) times 2 = 32,08left( m right) approx 33left( m right))

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: (10,34 times 5,7 = 58,938left( {{m^2}} right) approx 59left( {{m^2}} right))

Đáp số: chu vi (33m;,) diện tích: (59,{m^2}).

Chọn C

Ý kiến của bạn