Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m chiều rộng

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m chiều rộng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng (frac{4}{5}) chiều dài. Trung bình cứ (1{m^2}) vườn đó người ta thu được 8 kg củ cải. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu được bao nhiêu tạ củ cải?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đề bài đã cho biết chiều dài, ta tính được chiều rộng của mảnh vườn, sau đó tính diện tích mảnh vườn đó, sau khi tính được diện tích mảnh vườn đó ta tính được số ki-lô-gam củ cải thu được trên mảnh vườn. Sau đó đổi số ki-lô-gam sang củ cải đó sang đơn vị tạ. 


Biết (1{m^2}) vườn đó thu được 8kg củ cải.


Chú ý:  1 tạ = 100kg.

Giải chi tiết:

Chiều rộng mảnh vườn đó là: (frac{4}{5} times 25 = 20left( m right))

Diện tích mảnh vườn đó là: (25 times 20 = 500left( {{m^2}} right))

Trên cả mảnh vườn đó người ta thu được số ki-lô-gam củ cải là: (8 times 500 = 4000left( {kg} right))

Đổi 4000kg = 40 tạ.

Đáp số: 40 tạ củ cải.

Chọn C. 

Ý kiến của bạn