Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một mẫu ADN có chứa 60% nucleotit loại A và G. Nguồn gốc của

Một mẫu ADN có chứa 60% nucleotit loại A và G. Nguồn gốc của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mẫu ADN có chứa 60% nucleotit loại A và G. Nguồn gốc của mẫu ADN này nhiều khả năng hơn cả là từ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

60 % (A + G) =>  T + X = 40 => A≠ T hoặc G ≠X → mạch đơn

Phân tử ADN mạch đơn

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn