Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm các khí H2S, CO, CO2.

Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm các khí H2S, CO, CO2.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm các khí H2S, CO, CO2. Để nhận biết sự có mặt của H2S trong mẫu khí thải đó, ta dùng dung dịch


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phản ứng đặc trưng nhận ra H2S là phản ứng với Pb(CH3COO)2 tạo PbS kết tủa đen

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn