Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</

Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trong nước vừa có SO42- ; Cl- vừa có HCO3- => nước cứng toàn phần

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn