Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Một máy bay chuyển đang trên đường băng để cất cánh. Đối v

  Một máy bay chuyển đang trên đường băng để cất cánh. Đối v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Một máy bay chuyển đang trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

Ý kiến của bạn