Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một máy biến thế lý tưởng, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10

Một máy biến thế lý tưởng, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một máy biến thế lý tưởng, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến thế này


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn