Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một máy biến thế mà cuộn sơ cấp có 2200 vòng và cuộn thứ cấp

Một máy biến thế mà cuộn sơ cấp có 2200 vòng và cuộn thứ cấp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một máy biến thế mà cuộn sơ cấp có 2200 vòng và cuộn thứ cấp có 120 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn