Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một máy định vị vô tuyến nằm cách mục tiêu 60 km. Máy nhận đ

Một máy định vị vô tuyến nằm cách mục tiêu 60 km. Máy nhận đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một máy định vị vô tuyến nằm cách mục tiêu 60 km. Máy nhận được tín hiệu trở về từ mục tiêu kể từ lúc phát sau khoảng thời gian là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Máy định vị vô tuyến sử dụng sóng điện từ có vân tốc lan truyền là v = 3.108 m/s  Thời gian tín hiệu tới mục tiêu rồi trở lại máy là: t = 2.60.103 /(3.108)= 4.10-4

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn