Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp dây là 207,8V. Tải của các pha giống nhau và có điện trở thuần 24Ω, cảm kháng cuộn cảm 30Ω và dung kháng tụ điện 12Ω mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của dòng trên mỗi pha là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn