Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một máy phát sóng điện tử trong chân không phát ra sóng cực

Một máy phát sóng điện tử trong chân không phát ra sóng cực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một máy phát sóng điện tử trong chân không phát ra sóng cực ngắn có bước sóng bằng 6m. Sóng này có tần số bằng

                 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Tần số sóng là :  

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn