Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một máy thu có mạch chọn sóng là mạch dao động LC lí tưởng,

Một máy thu có mạch chọn sóng là mạch dao động LC lí tưởng,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một máy thu có mạch chọn sóng là mạch dao động LC lí tưởng, với tụ C có giá trị C1 thì sóng bắt được có bước sóng 300m, với tụ C có giá trị C2 thì sóng bắt được có bước sóng 400m. Khi tụ C gồm tụ C1 mắc nối tiếp với tụ C2 thì bước sóng bắt được là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức (lambda  = 2pi csqrt {LC} )

Khi C = C1  thì ta có ({lambda _1} = 2pi csqrt {L{C_1}} )

Khi C = C2 thì ta có ({lambda _2} = 2pi csqrt {L{C_2}} )

Khi C1 nối tiếp C2 thì ta có ({lambda _{nt}} = 2pi csqrt {L{C_{nt}}} ) với ({1 over {{C_{nt}}}} = {1 over {{C_1}}} + {1 over {{C_2}}}) nên ta có  ({1 over {lambda _{nt}^2}} = {1 over {lambda _1^2}} + {1 over {lambda _2^2}})   (1)

Thay số liệu vào ta được ({lambda _{nt}} = 240m)

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn