Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng

Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong nước, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt trong không khí, chiều dài lớn nhất của OA để mắt không thấy đầu A là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn