Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một muối X có CTPT C<sub>3</sub>H<sub>10</sub>O<sub>3</sub>N

Một muối X có CTPT C<sub>3</sub>H<sub>10</sub>O<sub>3</sub>N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một muối X có CTPT C3H10O3N2. Lấy 19,52 gam X cho phản ứng với 200 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn và phần hơi. Trong phần hơi có chất hữu cơ Y đơn chức bậc I và phần rắn chỉ là hỗn hợp các chất vô cơ có khối lượng m gam. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn