Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây rồi quay

Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây rồi quay

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây rồi quay dây trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá có khối lượng (0,4kg), chuyển động trên đường tròn bán kính  (0,5m) với tốc độ góc không đổi (8rad/s). Lấy (g = 10{rm{ }}m/{s^2}). Hỏi lực căng của dây khi hòn đá ở đỉnh của đường tròn ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hợp lực của các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hướng tâm.


Công thức tính độ lớn lực hướng tâm: ({F_{ht}} = dfrac{{m{v^2}}}{r})

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}m = 0,4kg\r = 0,5m\omega  = 8rad/s\g = 10m/{s^2}end{array} right.)

Khi hòn đá ở đỉnh của đường tròn thì trọng lực và lực căng dây đóng vai trò là lực hướng tâm.

Ta có: (overrightarrow {{F_{ht}}}  = overrightarrow P  + overrightarrow T ,,)

Do (overrightarrow P ,, uparrow  uparrow ,,overrightarrow T  Rightarrow {F_{ht}} = P + T Rightarrow T = {F_{ht}} - P)

( Rightarrow T = m{omega ^2}r--mg = 0,{4.8^2}.0,5 - 0,4.10 = 8,8N)

Chọn A.

Ý kiến của bạn