Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 40 (cm),

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 40 (cm),

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 40 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ + 10 (đp). Mắt đặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta phải đặt vật


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn