Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người đi xe đạp và một người đi xe máy khởi hành cù

Một người đi xe đạp và một người đi xe máy khởi hành cù

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người đi xe đạp và một người đi xe máy khởi hành cùng một lúc để đi từ A đến B. Sau 15 phút, hai người cách nhau 4km. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng xe máy đi quãng đường AB hết 2 giờ, còn xe đạp đi hết 4 giờ.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tìm hiệu vận tốc của 2 xe, sau đó ta tìm được vận tốc của mỗi xe.

Giải chi tiết:

Sau 60 phút hai người cách xa nhau:

(4 times frac{{60}}{{15}} = 16left( {km} right))

Vậy hiệu vận tốc của hai xe là: 16km/giờ.

Thời gian đi hết quãng đường AB của xe đạp gấp đôi xe máy, vậy vận tốc xe máy gấp đôi xe đạp.

Vậy vận tốc xe đạp là 16km/giờ.

Vận tốc xe máy là:

(16 times 2 = 32) (km/giờ).

Đáp số: 16km/giờ và 32km/giờ.

Chọn B.

Ý kiến của bạn