Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng một khoảng tiền

Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng một khoảng tiền

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng một khoảng tiền (T) theo hình thức lãi kép với lãi suất (0,6% ) mỗi tháng. Biết sau 15 tháng người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền (T) người đó gửi hàng tháng là bao nhiêu? (Chọn đáp án gần đúng nhất)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn