Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người muốn leo lên một mái nhà để sửa mái Người đó

Một người muốn leo lên một mái nhà để sửa mái Người đó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người muốn leo lên một mái nhà để sửa mái. Người đó lấy một cái thang, biết cái thang dài (5m) và khoảng cách từ chân thang đến  nhà là (3m).  Hỏi khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà. 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng định lý Py-ta-go tính khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà là (4m).

Giải chi tiết:

Cái thang tạo với mặt đất và bức tường một tam giác vuông: Cạnh huyền là cái thang, hai cạnh góc vuông là khoảng cách từ chân thang đến nhà và khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà. Ta có hình vẽ:

+ (AC) là độ dài cái thang

+ (CB) khoảng cách từ chân thang đến tường

+ (AB) là khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà

Áp dụng định lý Pytago cho (Delta ABC) ta có:

(begin{array}{l}A{B^2} = A{C^2} - B{C^2} = {5^2} - {3^2} = {4^2}\ Rightarrow AB = 4,mend{array})

Vậy khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà là (4,m). 

Chọn B

Ý kiến của bạn