Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người nhìn hòn sỏi dưới đáy một bể nước thấy ảnh của nó

Một người nhìn hòn sỏi dưới đáy một bể nước thấy ảnh của nó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người nhìn hòn sỏi dưới đáy một bể nước thấy ảnh của nó dường như cách mặt nước một khoảng 1,2 (m), chiết suất của nước là n = 4/3. Độ sâu của bể là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn