Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lê

Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn