Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo

Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ + 1 (đp), người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn