Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu tần số 100

Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu tần số 100

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu tần số 1000Hz. Tại điểm M cách nguồn một khoảng 2m có mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm N cách nguồn âm 20m có mức cường độ âm là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Phương pháp: Áp dụng công thức tính mức cường độ âm

(eqalign{ & {L_M} = 80{rm{d}}B Rightarrow {I_M} = {10^{ - 4}}{rm{W}}/{m^2} = {P over {4pi {{.2}^2}}} Rightarrow P = {1,6.10^{ - 3}}pi ({rm{W}}) cr & {I_N} = {P over {4pi {{.20}^2}}} = {10^{ - 6}} Rightarrow {L_N} = 60{rm{d}}B cr} )

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn