Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm phát ra sóng âm tro

Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm phát ra sóng âm tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm phát ra sóng âm trong một môi trường coi như không hấp thụ và phản xạ âm thanh. Công suất của nguồn âm là 0,225 W. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 . Mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn 10 (m) là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn