Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nguồn điện có suất điện động 3V khi mắc với một bón

Một nguồn điện có suất điện động 3V khi mắc với một bón

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nguồn điện có suất điện động (3,,V) khi mắc với một bóng đèn thành một mạch kín thì cho một dòng điện chạy trong mạch có cường độ là (0,3,,A). Khi đó công suất của nguồn điện này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công suất của nguồn điện: (P = E.I)

Giải chi tiết:

Công suất của nguồn điện là: (P = E.I = 3.0,3 = 0,9,,left( {rm{W}} right))

Chọn C.

Ý kiến của bạn