Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nguồn điện có suất điện động E điện trở trong r dùn

Một nguồn điện có suất điện động E điện trở trong r dùn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nguồn điện có suất điện động (E), điện trở trong (r) dùng để thắp sáng (N) bóng đèn loại (6V-3W). Cách mắc tổng quát để tất cả các bóng đèn đều sáng bình thường là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Để các đèn sáng bình thường, phải mắc hỗn hợp đối xứng thành (n) dãy, mỗi dãy có (m) đèn

Chọn C.

Ý kiến của bạn