Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một nguồn sáng điểm phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước

Một nguồn sáng điểm phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nguồn sáng điểm phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước sóng λ1 = 0,64 μm và màu xanh lam có bước sóng λ2 (0,45 μm ≤ λ2 ≤ 0,51 μm) chiếu vào hai khe Y-âng. Trên màn quan sát giao thoa người ta thấy giữa vân sáng cùng màu gần nhất với vân sáng chính giữa có bảy vân sáng màu xanh lam. Số vân sáng màu đỏ giữa hai vân sáng cùng màu ở trên là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trên màn quan sát giao thoa người ta thấy giữa vân sáng cùng màu gần nhất với vân sáng chính giữa có bảy vân sáng màu xanh lam => vị trí gần nhất cùng màu với vân sáng chính giữa ứng với vân sáng bậc 8 của bức xạ λnên:

({k_1}{lambda _1} = 8{lambda _2} Rightarrow {lambda _2} = {{{k_1}.0,64} over 8} = 0,08mu m) 

 

(0,45mu m{rm{ }} le {lambda _2} le 0,51mu m Leftrightarrow 0,45mu m le 0,08k le 0,51mu m Rightarrow {k_1} = 6)

=> Có 5 vân sáng đỏ giữa hai vân sáng cùng màu.

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn