Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nguyên tố R có hợp chất với Hidrô là RH<sub>3</sub> oxit

Một nguyên tố R có hợp chất với Hidrô là RH<sub>3</sub> oxit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nguyên tố R có hợp chất với Hidrô là RH3 oxit cao nhất của R chứa 43,66 % khối lượng R .Nguyên tố R đó là

      


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Theo qui tắc bat tử => hóa trị của R trong oxit cao nhất = 8 – 3 = 5

=>CT oxit : R2O5

=>%mR = 2R/(2R + 5.16) = 43,66%

=>R= 31g => R là photpho

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn