Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nguyên tử M có 30 electron và 35 nơtron Kí hiệu ngu

Một nguyên tử M có 30 electron và 35 nơtron Kí hiệu ngu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nguyên tử M có 30 electron và 35 nơtron. Kí hiệu nguyên tử M là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kí hiệu nguyên tử: ({}_Z^AX)


Trong đó:


+ Số hiệu nguyên tử: Z = p = e.


+ Số khối: A = p + n.


+ X là kí hiệu hóa học của nguyên tố.

Giải chi tiết:

Số hiệu nguyên tử: Z = p = e = 30.

Số khối: A = p + n = 30 + 35 = 65.

→ Kí hiệu nguyên tử là ({}_{30}^{65}M).

Đáp án B

Ý kiến của bạn