Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nhóm học sinh lớp 12 làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trư

Một nhóm học sinh lớp 12 làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nhóm học sinh lớp 12 làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn và thu được bảng số liệu sau

Trong đó l là chiều dài dây treo con lắc, ∆t là thời gian con lắc thực hiện 8 dao động với biên độ góc nhỏ. Gia tốc trọng trường trung bình mà nhóm học sinh này tính được xấp xỉ bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn