Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một NST có trật tự gen ban đầu là ABCDEF *GHI bị đột biến tạ

Một NST có trật tự gen ban đầu là ABCDEF *GHI bị đột biến tạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một NST có trật tự gen ban đầu là ABCDEF *GHI bị đột biến tạo thành NST có trật tự gen ABCDCDEF*GHI. Dạng đột biến này có thể để lại hậu quả gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến này thuộc dạng đột biến lặp đoạn( đoạn CD bị lặp lại)

Dạng đột biến lặp đoạn không làm thay đổi nhóm gen liên kết, cũng ít ảnh hưởng đến sức sống của cơ thể mang đột biến, có thể làm tăng cường độ biểu hiện tính trạng( làm giảm cường độ biểu hiện tính trạng là mất đoạn)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn