Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ô tô có vận tốc 54 kmh vận tốc này bằng 15ms 30ms 1

Một ô tô có vận tốc 54 kmh vận tốc này bằng 15ms 30ms 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ô tô có vận tốc 54 km/h, vận tốc này bằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đổi đơn vị đo vận tốc.

Giải chi tiết:

Đổi (54km/h = 15m/s.)

Chọn A.

Ý kiến của bạn