Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường lực tương tác

Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường lực tương tác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lực tương tác giữa bánh xe và mặt đường là lực ma sát lăn.

Chọn C.

Ý kiến của bạn