Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ô tô dự kiến đi từ A đến B với vận tốc 45kmgiờ thì

Một ô tô dự kiến đi từ A đến B với vận tốc 45kmgiờ thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ô tô dự kiến đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ thì đến B lúc 12 giờ trưa. Nhưng do trời trở gió nên mỗi giờ xe chỉ đi được 35km/giờ và đến B chậm 40 phút so với dụ kiến. Tính quãng đường từ A đến B.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các công thức cần nhớ:(s = v times t)   (quãng đường)                                     
(v = frac{s}{t})       (vận tốc)                                        
(t = frac{s}{v})       (thời gian)

Lưu ý: Khi sử dụng các đại lượng trong một hệ thống đơn vị cần lưu ý:


1) Nếu quãng đường là km, thời gian là giờ thì vận tốc là km/giờ.


    Nếu quãng đường là m, thời gian là phút, thì vận tốc là m/phút.


2) Với cùng một vận tốc thì quãng đường và thời gian tỉ lệ thuận với nhau.


3) Trong cùng một thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc.


4) Trên cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Giải chi tiết:

Vì biết được vận tốc dự định và vận tốc thực đi nên ta có được tỉ số hai vận tyốc này là: (frac{{45}}{{35}} = frac{9}{7})

Trên cùng một quãng đường AB thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Do đó, tỉ số vận tốc dự định so với vận tốc thực đi là (frac{9}{7}) thì tỉ số thời gian dự định so với thời gian thực đi là(frac{7}{9}).

Ta coi thời gian dự định là 7 phần, thì thời gian thực đi là 9 phần.

Ta có sơ đồ:

 

Thời gian thực tế ô tô đi hết quãng đường AB là:

(40:left( {9 - 7} right) times 9 = 180) (phút)

Đổi: 180 phút = 3 giờ.

Quãng đường AB dài là: (3 times 35 = 105left( {km} right))

Đáp số: (105,km.)

Chọn A.

Ý kiến của bạn