Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ô tô lên dốc với vận tốc 15kmh khi xuống lại dốc đó

Một ô tô lên dốc với vận tốc 15kmh khi xuống lại dốc đó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ô tô lên dốc với vận tốc (15,,km/h), khi xuống lại dốc đó, ô tô này chuyển động nhanh gấp đôi khi lên dốc. Vận tốc trung bình của ô tô trong cả hai đoạn đường lên dốc và xuống dốc là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận tốc trung bình: ({v_{tb}} = dfrac{{{S_1} + {S_2}}}{{{t_1} + {t_2}}})

Giải chi tiết:

Gọi quãng đường dốc là (S)

Thời gian ô tô lên dốc là: ({t_1} = dfrac{S}{{{v_1}}})

Thời gian ô tô xuống dốc là: ({t_2} = dfrac{S}{{{v_2}}} = dfrac{S}{{2{v_1}}})

Vận tốc trung bình của ô tô trong cả hai đoạn đường là:

(begin{array}{l}{v_{tb}} = dfrac{{S + S}}{{{t_1} + {t_2}}} = dfrac{{2S}}{{dfrac{S}{{{v_1}}} + dfrac{S}{{2{v_1}}}}} = dfrac{2}{{dfrac{3}{{2{v_1}}}}} = dfrac{{4{v_1}}}{3}\ Rightarrow {v_{tb}} = dfrac{{4.15}}{3} = 20,,left( {km/h} right)end{array})

Chọn B.

Ý kiến của bạn