Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ống Culitgiơ có thể phát ra tia X có bước sóng nhỏ nhất

Một ống Culitgiơ có thể phát ra tia X có bước sóng nhỏ nhất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ống Culitgiơ có thể phát ra tia X có bước sóng nhỏ nhất là 6 nm. Nếu tăng hiệu điện thế giữa anốt và catốt thêm 20% thì tia X có thể phát ra bước sóng nhỏ nhất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: U= U + 20%U = 1,2U

        λmin =  =>  =>λmin = 5 nm

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn