Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ống rơn-ghen trong mỗi giây bức xạ ra N = 3.10<sup>14</s

Một ống rơn-ghen trong mỗi giây bức xạ ra N = 3.10<sup>14</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ống rơn-ghen trong mỗi giây bức xạ ra N = 3.1014 Phôtôn, nhưng phô tôn có năng lượng trung bình ứng với bước sóng 10-10 m. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống là 50kV. Cường độ dòng điện chay qua ống là 1,5mA. Người ta gọi tỉ số giữa năng lượng bức xạ dưới dạng tia Rơn-ghen và nặng lượng tiêu thụ của ống Rơn-ghen là hiệu suất của ống. Hiệu suất này xấp xỉ bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Năng lượng bức xạ dưới dạng tia Rơn-ghen: Wbx = P.t = Nεt

Năng lượng tiêu thụ của ống Rơn-ghen: Wtt = UIt

Hiệu suất: (H = {{N{{hc} over lambda }.t} over {UIt}} = 0,795% )

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn