Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 20ms thì hãm phanh

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 20ms thì hãm phanh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc (20m/s) thì hãm phanh sau (10s) vận tốc ôtô còn (15m/s.)

Tính quãng đường ôtô đi được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng hẳn?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính vận tốc: (v = {v_0} + at Rightarrow a = dfrac{{v - {v_0}}}{t})


Công thức liên hệ giữa s,v,a: ({v^2} - v_0^2 = 2a.s Rightarrow s = dfrac{{{v^2} - v_0^2}}{{2a}})

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}{v_0} = 20m/s\v = 15m/s\t = 10send{array} right.)

Gia tốc chuyển động của ô tô:

(a = dfrac{{v - {v_0}}}{t} = dfrac{{15 - 10}}{{10}} =  - 0,5m/{s^2})

Khi ô tô dừng hẳn: (v' = 0)

Quãng đường ô tô đi được kể từ khi hãm phanh đến lúc dừng hẳn là:

(s = dfrac{{v{'^2} - v_0^2}}{{2a}} = dfrac{{0 - {{20}^2}}}{{2.left( { - 0,5} right)}} = 400m)

Chọn A.

Ý kiến của bạn