Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một peptit có công thức phân tử  H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</s

Một peptit có công thức phân tử  H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một peptit có công thức phân tử 

H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH(CH(CH3)2)-CONH-CH2COOH

   Khi thủy phân peptit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp các amino axit, dipeptit, tripeptit và tetrapeptit . Khối lượng phân tử nào dưới đây không ứng với bất kì sản phẩm nào ở trên?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Thực chất  peptit có thể viết dưới dạng : Gly – Ala – Val – Gly

Các đipeptit : Gly-Ala (147) ; Ala-Val(189) ; Val – Gly (175)

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn