Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một phân tử ADN đang trong quá trình nhân đôi, nếu có một ph

Một phân tử ADN đang trong quá trình nhân đôi, nếu có một ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một phân tử ADN đang trong quá trình nhân đôi, nếu có một phân tử acridin chèn vào mạch khuôn thì sẽ phát sinh đột biến dạng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phân tử acridin chèn vào mạch khuôn sẽ có thêm 1 nu được gắn vào, liên kết với phân tử acridin, đến lần nhân đôi tiếp theo, mạch bổ sung sẽ tổng hợp mạch mới , phân tử AND này có thêm 1 cặp Nu Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn