Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một phân tử ADN  ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại A

Một phân tử ADN  ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một phân tử ADN  ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Một ADN có A = 20%

Mà A = T và G = X

→ 2A + 2G = 100%

Vậy G = 30%

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn